1. نوشته هایی با برچسب گفتمان قومیتها
نقش زنان در گفتمان قومیت‌ها برای صلح و انسجام ملی

در شرایط یک جهان بحرانی، صلح و آرامش اجتماعی مهم‌ترین امتیازاتی هستند که یک جامعه می‌تواند از آن‌ها برخوردار باشد. در این امر شکی نیست؛ اما این موقعیت چیزی نیست که بتوان آن را صرفاً با به تصویب رساندن قوانین و تحمیل آن‌ها و گروهی از مجازات‌ها در جامعه‌ای که ظرفیتی برایشان وجود ندارد، به […]

melli
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات