1. نوشته هایی با برچسب گارانتی
گارانتی های ۳ هزار تومانی

گارانتی یا تامین و پیش بینیِ پوشش حمایتی در صورت بروز خرابی در کالا و محصول خریداری شده ، از مولفه ها و شاخص های بسیار حائز اهمیت در جذب مشتری و ربودن گوی سبقت از دیگر رقبا در بازار به شمار می رود و این قاعده ای است که نه صرفا در ارتباط با […]

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet