1. نوشته هایی با برچسب پسر زیدان
پسر زیدان راهش را از پدرش جدا می‌کند

در شرایطی که صحبت‌هایی برای پیوستن یکی از پسران زیدان به تیم الجزایر شنیده‌شده است گفته‌شده است سرمربی الجزایر رضایت او را جلب کرده است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet