1. نوشته هایی با برچسب پزشکی نوین ایران
اولین پزشکان ایرانی چطور جای حکیم‌باشی‌ها را گرفتند؟

«میرزا حاجی بابا افشار» اولین محصلی بود که برای تحصیل طب توسط عباس میرزا به اروپا فرستاده شد. عباس میرزا با انتخاب رشته تحصیلیِ حاجی‌بابا خواست خود را از پزشکان خارجی بی‌نیاز سازد و او را پایه‌گذار علوم جدید در ایران کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet