1. نوشته هایی با برچسب پایتخت 6
این «پایتخت» شماست آقایان وزیر و مدیر!/این بار هم سیاه‌نمایی است؟

مشهورترین و پربیننده‌ترین سریال دهه اخیر به دلیل خاصیت رئالیسم اجتماعی‌اش نسبت روشنی با گزارش وضعیت فرهنگی عمومی و اجتماعی در دوران ساخت خود دارد. فصل ششم به همین دلیل جنجال‌ساز شده است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet