1. نوشته هایی با برچسب پارک خودرو
تأیید قانونی اقدامی غیرقانونی/ اِشغال قلدرمآبانه فضای پارک حاشیه

ک کارشناس حوزه ترافیک گفت: به رسمیت شناختن” پارک مقابل” تأیید تصرف غیرقانونی فضای پارک حاشیه معابر توسط نهادها و اشخاص است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet