1. نوشته هایی با برچسب ولایت
اطعام مادی و معنوی  درعید غدیر فراموش نشود

استاد حوزه گفت: بیائیم غذای معنوی به یکدیگر بدهیم و به هرکسی می‌رسیم که نسبت به ولایت نگاه قشنگی ندارد، نگاه معنوی او را تقویت کرده و مفهوم ولایت را خوب به او بفهمانیم.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3