1. نوشته هایی با برچسب وزیر پیشنهادی بهداشت
برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت برای برقراری “پزشک خانواده” و “سلامت روان”

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری را از مولفه‌های اصلی حکمرانی مطلوب در نظام سلامت دانسته و در این راستا برای تقویت و استقرار شبکه ملی خدمات سلامت ۶ راهکار فوری و ۱۵ راهکار مستمر ارائه داده است.

تبلیغات
تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
gardeshgar