1. نوشته هایی با برچسب وزیر علوم
زنان ۳۰ درصد اساتید دانشگاه را تشکیل می‌دهند

وزیر علوم گفت: ۳۰ درصد اساتید دانشگاه‌ها از بانوان هستند، امسال ۵۹.۵ درصد داوطلبان دانشگاه‌ها را هم دختران به خود اختصاص دادند.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3