1. نوشته هایی با برچسب وزیر آموزش پرورش
به کسی سهم نمی‌دهم و محکم پایش می‌ایستم/برخی نقد می‌کنند بیش از حد جسورم به کسی سهم نمی‌دهم و محکم پایش می‌ایستم/برخی نقد می‌کنند بیش از حد جسورم

گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به محورهای زیربنایی برای ورود به حیطه اجرای سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، به سازوکار انتخاب معاونین و مدیران کل استانی این وزارتخانه پرداخت و گفت که با خودش تیمی از بیرون به آموزش و پرورش نمی‌آورد و برای پیشبرد امور نه تنها سهمی به کسی نمی‌دهد بلکه در این خصوص محکم می‌ایستد و ضربه‌هایش را نیز تحمل می‌کند.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3