1. نوشته هایی با برچسب وزیر آموزش و پرورش
با صدور حکمی؛  علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد

رئیس جمهوری در حکمی علیرضا کاظمی را به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3