1. نوشته هایی با برچسب وزارت نیرو
چوب حراج به اراضی ملی

با اینکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه‌ها باید در اختیار حاکمیت قرار گیرد و بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع جزو عرصه‌های ملی به حساب می‌آید، سازمان جنگل‌ها در سال ۹۷ طی تفاهم‌نامه‌ای بستر رودخانه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3