1. نوشته هایی با برچسب وزارت دفاع آمریکا
پنتاگون برای مقابله با روسیه و چین نرم افزار «نخرید» ایجاد کرد

وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برای مقابله با تولیدات نظامی چین و روسیه نرم افزاری را با نام «نخرید» ایجاد کرده است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet