1. نوشته هایی با برچسب ورزشکار گرجستانی
ورزشکار زن ۵۲ ساله در المپیک رکورد زد

تیرانداز ۵۲ ساله گرجستانی صاحب رکورد ۹ حضور پیاپی در المپیک شد تا بین زنان ورزشکار تاریخ رکورددار شود.

تبلیغات
تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
gardeshgar