1. نوشته هایی با برچسب وحید امیری
رقص لری وحید امیری در شنول گونش استادیوم!

اولین حضور ستاره ایرانی در ترکیب ترابزونی ها پایانی خوش و شیرین داشت تا این بازیکن علاوه بر جشن پیروزی بزرگ “بوردو-ماوی ها” با رقص سنتی و لری برپا کند.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3