1. نوشته هایی با برچسب واکسن کوو ایران برکت

مجوز مصرف واکسن «کووایران برکت» صادر شد

وزیر بهداشت از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن ایرانی کرونا (کووایران برکت) خبر داد.

2021/06/14
تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3