1. نوشته هایی با برچسب والیبال
درمان اشتباه کار دست یک ملی‌پوش داد!
تکرار اشتباهات پزشکی

سامان فائزی به دلیل تشخیص و درمان اشتباه پزشک تیم ملی پایش را به تیغ جراح سپرد.

تبلیغات
تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
gardeshgar