1. نوشته هایی با برچسب هویج
چرا هویج گران شد؟

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران دلیل اصلی بالا رفتن قیمت هویج را افزایش تقاضای مردم برای مصرف آب هویج با شدت گرفتن شیوع کرونا عنوان کرد.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3