1. نوشته هایی با برچسب هوشمند
ورود ۴ واکسن ایرانی به سبد واکسیناسیون تا یک ماه آتی

رئیسی با انتقاد از برخی هجمه ها نسبت به واکسن داخلی، گفت: واکسن داخلی ما دارد سرعت می‌گیرد و مجوزهای سایر واکسن‌ها مانند فخرا، نورا، اسپایکوژن و پاستور صادر شده و فکر می‌کنم یک ماه دیگر این‌ها وارد بازار خواهند شد و وارد سبد واکسیناسیون‌مان می‌شوند.

تبلیغات
تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
gardeshgar