1. نوشته هایی با برچسب هورامان
راه‌آهن ایران ثبت جهانی شد

راه‌آهن ایران به فهرست آثار جهانی یونسکو وارد و به عنوان بیست و پنجمین میراث جهانی ایران ثبت شد.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3