1. نوشته هایی با برچسب هنر شرق و اسلامی
سرآغازی بر هنر/ تفاوت دیدگاه هنر شرق و اسلامی به حکمت هنر

در فلسفه شرق انسان اشتیاق دارد مبدا خود را پیدا کند. هنر در نگره اسلامی کالبدی است که روح خداجو را در خود تجلی می‌دهد. اما در غرب انسان منشا همه وجود است و نگاه به پروردگار یک نگاه رقیب است. ریشه کلمه‌ی «هنر» از سانسکریت گرفته شده است که به دو بخش «سو» و […]

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3