1. نوشته هایی با برچسب همسایگان
گسترش روابط با همسایگان اولویت نخست سیاست خارجی دولت سیزدهم

رییس جمهور منتخب در گفتگوی تلفنی رییس جمهور ترکمنستان گفت: گسترش روابط با همسایگان اولویت نخست سیاست خارجی دولت سیزدهم است.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3