1. نوشته هایی با برچسب هزینه تست
هزینه‌ تست، دارو و درمان کرونا با بیمه چقدر است؟

دکتر حنان حاج محمودی در خصوص هزینه‌های سازمان بیمه سلامت در مبارزه با کرونا، گفت: میانگین سهم پرداختی سازمان در سال جاری بابت هر پرونده بستری درمان کرونا معادل ۶۷ میلیون ریال بوده است و با توجه به اینکه تعهد سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس تعرفه‌های دولتی است پرداخت بیمه شده (بدون احتساب بیمه تکمیلی) از حداقل ۱۰ درصد در بخش دولتی و حداکثر ۷۰ درصد در بخش خصوصی متغیر است.

تبلیغات
تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
gardeshgar