1. نوشته هایی با برچسب هرات
سقوط قندهار و هرات و غزنی به دست طالبان/ درخواست امریکا از طالبان برای امنیت سفارتش در کابل / پیشنهاد ایجاد دولت موقت

خبرهای غیررسمی می گویند دولت افغانستان با کناره گیری اشرف غنی رئیس جمهور فعلی از قدرت موافقت و پیشنهاد تشکیل دولت موقت با حضور طالبان را مطرح کرده است.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3