1. نوشته هایی با برچسب نیزار

جدال مکرر آتش و نیزار/ شعله‌های طمع که برای  تصرف زبانه کشید

تالاب بین المللی انزلی که به دلیل کاهش سطح آب و ورود فاضلاب‌های صنعتی و خانگی جانی نداشت سالهاست که با طمع زمین از سوی متصرفان نیز مواجه شده و برای تصرف زمین، آتش به جانش می‌افتد.

2021/09/06
تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3