1. نوشته هایی با برچسب نیروی ذخیره ارتش امریکا
ترامپ یک میلیون نیروی ذخیره ارتش آمریکا را به خدمت احضار کرد

رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی، دستور احضار یک میلیون نیروی ذخیره ارتش این کشور- اعم از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین گارد ساحلی- را صادر کرد.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3