1. نوشته هایی با برچسب نوزده فروردین
۱۹ فروردین و حکاکی انگشتر؛ خرافه یا واقعیت؟ شرف الشمس چیست؟

از منظر روایی و تاریخ حدیث، حداقل تا ۷ قرن، از روایت منسوب به امیرالمومنین در باب شرف الشمس، در کتب حدیثی موجود شیعه، مطلبی وجود ندارد.

تبلیغات
تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
gardeshgar