1. نوشته هایی با برچسب نماینده اتحادیه اروپا

عصبانیت اسراییل از حضور “نماینده اتحادیه اروپا” در مراسم تحلیف “رئیسی”

اسراییل تصمیم اتحادیه اروپا به اعزام نماینده به مراسم تحلیف رئیسی را اقدامی شرم آور و ناشی از سنجش نادرست وضعیت دانسته است.

2021/08/03
تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3