1. نوشته هایی با برچسب نمایشگاه بین المللی کتاب
آخرین وضعیت نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب در جهان

خانه کتاب و ادبیات ایران وضعیت کشورهای چین، روسیه و اتحادیه اروپا درخصوص برگزاری و شرایط حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب را در دوران کرونا بررسی کرده است.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3