1. نوشته هایی با برچسب نامطلوب
کیفیت هوای تهران در شرایط نامطلوب قرار دارد

کیفیت هوای تهران از اواخر هفته گذشته از شرایط سالم خارج شده و همچنان این شرایط ادامه دارد، امروز هوای پایتخت برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم است.

تبلیغات
تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
gardeshgar