1. نوشته هایی با برچسب مکانیسم ماشه
اروپا با استدلال ایران، مکانیسم ماشه را فعال نکرد
موسوی در نشست خبری

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان ینکه اروپا هنوز مکانیسم ماشه را فعال نکرده است، گفت: آنها می‌خواستند این اقدام را انجام دهند ولی با استدلال ایران و نامه ۱۴ صفحه‌ای ظریف، این کار را نکردند.

melli
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات