1. نوشته هایی با برچسب مهاجرت نخبگان
دانشجویان ایرانی کدام کشورها را برای تحصیل انتخاب می‌کنند؟ / سهم ایران از دانشجوفرستی به دنیا

آمارها و گزارش‌های منتشر شده از دانشجوفرستی کشورهای مختلف ضمن نشان دادن تمایل دانشجوهای ایرانی برای تحصیل در هر کشور وضعیت ایران را در بازار جابجایی‌های بین‌المللی بیان می‌کند.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3