1. نوشته هایی با برچسب منصوره اتحادیه
یکپارچگی جهان به وسیله بیماری

مطالعه محیط زیست طاعون در جهان، در نهایت ارتباط پیچیده‌ای است بین انسان و باسیل. ارتباطی که به همزیستی مسالمت‌آمیز چهار عنصر: موش صحرایی، کَک، باسیل، و انسان مربوط می‌شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet