1. نوشته هایی با برچسب مفتی وهابی
شاهکار جدید مفتی عربستانی

مفتی سرشناس عربستانی با صدور فتوایی درباره اختیارات حاکم و مسئول امور مسلمانان کشور سیلی از انتقادات را به سوی خود روانه کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet