1. نوشته هایی با برچسب معلم
جهاد آموزشی در روزگار کرونا؛ روایت معلمانی که معنای ایثار را احیا کردند

معلمان جهادگرانی هستند که در ایام کرونا بار دیگر معنای ایثار و عشق به کار را احیا کردند و مدافعان آموزش شدند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet