1. نوشته هایی با برچسب مصطفی چمران
بوسۀ بازرگان بر پیکر چمران (+ عکس)

مصطفی چمران در سال ۱۳۳۲ وارد دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران شد و در فضای پس از کودتای ۲۸ مرداد و طی ۴ سال تحصیل بیش از هر شخصیت دیگر تحت تأثیر استاد درس «ترمودینامیک» خود قرار گرفت که کسی نبود جز مهندس مهدی بازرگان.استاد نیز متقابلاً دانشجوی خود را بسیار دوست می‌داشت تا جایی که یک بار به او به جای ۲۰ نمرۀ ۲۲ داد!

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet