1. نوشته هایی با برچسب مسعود رجوی
مسعود گفت تا ۴۸ ساعت هرکه را خواستید بکشید/ سازمان بعد از ترور صیاد جشن مفصلی گرفت
تشریح عملیات «مرصاد» به روایت عضو گروهک منافقین

شب عملیات، مسعود [رجوی] خطاب به نیروها گفت: «بعد از ورود به تهران تا ۴۸ ساعت هر کاری خواستید بکنید و هر کسی را که خواستید بکشید تا اینکه من فرمان عفو عمومی بدهم!»

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet