1. نوشته هایی با برچسب مرکز ملی فضای مجازی
سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در صف تصویب

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی توسط معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در انتظار مطرح شدن و تصویب در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet