1. نوشته هایی با برچسب مرزبان ربوده شده
آخرین خبر از “سعید براتی “مرزبان ربوده شده

می‌توان گفت به طور قطع سعید براتی زنده است ولی هنوز پس از گذشت حدود یکسال، این سرباز ربوده شده آزاد نشده است

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet