1. نوشته هایی با برچسب فریدون
مهر تایید دادگاه بر «تقلید صدای رئیس جمهور» توسط حسین فریدون

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: تقلید صدا که خود جرم است و تقلید صدای رئیس جمهور هم جرم بزرگی است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet