1. نوشته هایی با برچسب غربالگری
غربالگری مردم در مبادی ورودی شهر توسط «نزاجا»

فرمانده نزاجا گفت: ما در آستانه ورودی مراکز استان‌های هدف، پست‌های غربالگری ایجاد می‌کنیم تا کسانی که قصد ورود به استان را دارند ابتدا غربالگری شوند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet