1. نوشته هایی با برچسب عیدی‌ بازنشستگان
پرداخت عیدی‌ بازنشستگان کشوری جامانده تا دو روز دیگر

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری: عیدی بازنشستگانی که هیچ وجهی برای عیدی دریافت نکرده‌اند طی دو روز آینده به طور کامل پرداخت می شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet