1. نوشته هایی با برچسب علی اعطا
هاشمی می تواند شهردار شود!
سخنگوی شورای شهر

الان که سومین باری است که شورا ممکن است وارد بحث انتخاب شهردار شود، ما هنوز در شورا در این رابطه بحثی نداشتیم که در این نوبت کسی از شورا خارج بشود یا نشود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet