1. نوشته هایی با برچسب عضو پیوندی
وزارت بهداشت: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر به علت نبود عضو پیوندی فوت می کنند

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، گفت: روزانه بین ۷ تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل نرسیدن عضو پیوندی، فوت می کنند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet