1. نوشته هایی با برچسب طرح منع خروج و ورود کرونایی
جزئیات طرح منع خروج و ورود کرونایی در پنج کلانشهر کشور

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به جزئیات منع عبور و مرور در پنج کلانشهر کشور ، گفت: تنها خودروهای سواری با پلاک هر شهر اجازه ورود به همان شهر را دارند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet