1. نوشته هایی با برچسب صندوق بیمه اجتماعی
خط فقر در تهران چقدر است؟

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پایان، گفت: افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، در طول این‌سال‌ها، در راستای پوشش خط فقر شدید برای کسانی است که فاقد درآمد هستند.

melli
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات