1. نوشته هایی با برچسب شیخ عبدالله طرشتی
محله طرشت و مزاری ناشناخته!

معروف‌ترین کتاب بهاءالدوله رازی کتاب بسیار معتبری در تاریخ پزشکی ایران بلکه مطلق تاریخ پزشکی است با نام «خلاصة التجارب».

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet