1. نوشته هایی با برچسب شوای شهر
لزوم بهره گیری از ظرفیت افکار عمومی برای نظارت در حوزه شهرسازی

معاون شهرداری تهران بر لزوم بهره گیری از ظرفیت افکار عمومی برای نظارت در حوزه شهرسازی تاکید کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet