1. نوشته هایی با برچسب سعید براتی
آخرین خبر از “سعید براتی “مرزبان ربوده شده

می‌توان گفت به طور قطع سعید براتی زنده است ولی هنوز پس از گذشت حدود یکسال، این سرباز ربوده شده آزاد نشده است

melli
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات