1. نوشته هایی با برچسب سعادتی نژاد
موافقت سازمان حمایت با افزایش ۴۱ درصدی قیمت روغن موتور

رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و فیلتر تهران گفت: سازمان حمایت با افزایش ۴۱درصدی قیمت روغن ماشین موافقت کرده است.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3